อบรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
สำหรับอาจารย์ และบุคลากร มจธ.
สถานที่จัดอบรม : อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 8
แผนที่ : http://goo.gl/maps/r6nvLCKos422
Register
 
สถานะผู้เข้าอบรม *

 
*ชื่อ-นามสกุล (กรุณาระบุคำนำหน้าชื่อ) *

ตัวอย่างเช่น รศ.ดร.สมชาย ใจดี
 
คณะ/หน่วยงาน *


 
ภาควิชา

 
เบอร์โทรติดต่อ *

 
วันต้องการที่อบรม Plickers *

 
ท่านสามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) มาใช้ในวันอบรมได้หรือไม่ *

กรณีที่ผู้เข้าอบรมไม่สามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาได้ ทางทีมงาน ETS จะทำการจัดเตรียมไว้ให้


Thanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy & beautiful
Create a <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform